inloggen

Naam Functie / aandachtgebied
Anneke ten Katen Mantelzorg
Anne-Marie Snoek Geestelijke Gezondheidszorg
Diny Wenker Vrijwilligers informele zorg
Djimmer Bosman Inclusieve samenleving

Evert Mulder

Vice voorzitter

Ouderen

Hanny van Geffen

Voorzitter

 
Hermien Pot-Rosendal Arbeidsparticipatie (incl. WSW)
Ineke van de Logt-Smits Diaconaal Platform
Klari Baarslag Inclusieve samenleving

Meine Fernhout

Penningmeester

Plaatselijk Belangen
Monique Haggenburg Jongeren
Robert Viliam Baiden Integratie
Wim Sekeris Inkomens- en schuldenproblematiek

Nanda Hofsink

Secretaresse