inloggen

logo

 

Waarom een Participatieraad Hardenberg?

De gemeente Hardenberg heeft sinds 2015 de taak om ondersteuning te bieden aan alle inwoners op het gebied van werk en inkomen, zelfstandig wonen en ondersteuning voor jeugd/jongeren en hun ouders, die dat niet op eigen kracht kunnen. Inwoners van de gemeente dienen betrokken te worden bij het maken van het beleid en hoe dit wordt uitgevoerd. De gemeente wil hiermee de kwaliteit van beleid verbeteren en de zelfstandigheid van inwoners bevorderen.

Wat doet de Participatieraad Hardenberg?

  • de Participatieraad Hardenberg behartigt de belangen van groepen (kwetsbare) burgers
  • de Participatieraad Hardenberg adviseert het College van B&W gevraagd en ongevraagd over o.a. de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet

Voor wie is de Participatieraad Hardenberg?

Voor alle inwoners van de gemeente Hardenberg, hierbij kunt u o.a. denken aan:

  • mensen die een beroep doen op huishoudelijke ondersteuning of ambulante begeleiding, dagbesteding, aanpassing of hulpmiddel, maatwerk vervoer
  • mantelzorgers
  • vrijwilligers
  • mensen die een uitkering aanvragen of een beroep doen op ondersteuning bij het vinden van werk in het kader van de participatiewet
  • mensen die werken in het kader van WSW of beschut (willen) werken
  • mensen die een beroep doen op opvoedingsondersteuning